หน้าพิเศษ

การนำเสนอนั้น…สำคัญไฉน??

111anon” …ผมเคยไปงานเกษียณ หรืองาน early อายุราชการ ของข้าราชการหลายๆ ท่าน ซึ่งก็จะมีช่วงหนึ่งที่พิธีกรดำเนินรายการ จะบอกเล่าประวัติของข้าราชการท่านเหล่านั้น ก่อนที่จะให้ผู้อำลาชีวิตราชการกล่าวแสดงความรู้สึก  ช่วงที่พิธีกรบอกเล่าประวัตินี้เอง ผมก็ได้สังเกตเห็นผู้คนที่มาร่วมงาน มีทั้งฟังบ้าง ไม่ฟังบ้าง แต่ส่วนใหญ่จะเป็นกรณีหลัง เพราะเป็นช่วงที่คุยกำลังสนุกกันพอดี พิธีกรก็กล่าว ผู้จะอำลาไปก็ยืนนิ่งๆ ฟังบนเวที… และก็จบ  แล้วให้ผู้คนปรบมือโดยที่ก็ไม่มีใครตั้งใจฟังสักเท่าไหร่  จุดนี้เองที่ทำให้ผมนึกขึ้นมาว่า ถ้าหากเราจะเปลี่ยนจากการบอกเล่าด้วยคำพูดของพิธีกรบนเวที มาเป็นภาพพร้อมคำบรรยายประกอบดนตรี เรียงร้อยถ้อยความควบคู่กับภาพชีวประวัติ ของผู้ที่เกษียณอายุราชการ ฉายขึ้นบนจอโปรเจคเตอร์ ให้คนเห็นกันทั่ว มันจะต้องมีความน่าสนใจ สามารถดึงผู้คนให้หันมาดู มาฟังได้เป็นอย่างดี ข้าราชการที่จะเกษียณไป ท่านทำอะไรมากมายให้แก่ประเทศชาติ  หากเพียงแค่บอกเล่าด้วยคำพูดไม่กีประโยค มันก็ยังดูไม่สมกับที่ท่านเหล่านั้นได้กระทำความดีมา ผู้คนยังมองไม่เห็นภาพที่ชัดเจน ไม่ซึ้ง ไม่อิน…  แต่ถ้าทำให้ผู้คนเห็นภาพเป็นลำดับด้วยแล้ว ก็จะเพิ่มความเลื่อมใส ศรัทธาให้กับผู้คนเป็นอย่างดี  แน่นอนมันจะต้องสร้างความภาคภูมิใจทั้งผู้ให้ และผู้รับ…”

ข้อมูลส่วนตัวของข้าพเจ้า

ชื่อ  นายอนนท์  หาญโกรธา
วุฒิ  ค.ม. โสตทัศนศึกษา จาก คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โรงเรียน บ้านทองหลาง เขตคุณภาพคง 4  สพท.นครราชสีมา เขต 6

ผลงานด้านการนำเสนอ
     –  ประวัติและผลงาน ผอ.วิมาน วรรณคำ  อดีต ผอ.สพท.นม.6
     –  พรีเซนต์งานวันเกิด ผอ.สมพร  สอนสนาม  อดีต ผอ.สพท.นม.6
     –  พรีเซนต์โรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษี ต้อนรับ เอกอัครราชทูต ไทย-ออสเตรเลีย  กงสุลใหญ่นครซิดนีย์  , การบินไทย, ททท. ฯลฯ
         ฉายที่ Paddington Hall, Sydney ประเทศออสเตรเลีย
     –  ประวัติ ครูเกษียณ , early, ครูย้าย,  ผอ. เชี่ยวชาญ  จำนวนหลายท่าน (จำไม่หมด)
     –  นำเสนอข้อมูลสถานศึกษาหลายแห่ง , ข้อมูลอบต.โนนเต็ง , นำเสนอหมู่บ้านทองหลาง, ฯลฯ
                                           ฯลฯ

เพิ่มเติม

ติดต่อ  081-2666796

หากเราต้องการทำงานนำเสนอ (กรณีประวัติบุคคล) ควรเตรียมอะไรบ้าง
1. บทบรรยาย (สคริปต์)

 ประวัติส่วนตัว ครอบครัว
 ประวัติการศึกษา
 คติธรรมประจำใจ /ในการทำงาน
 ประวัติการทำงาน
 รางวัล/ผลงานที่ภาคภูมิใจ
 บุคลิกลักษณะ อุปนิสัยส่วนตัว
 
 การนำเสนอที่ดี ไม่ควรเกิน 15 นาที ( 10-12 นาทีกำลังเหมาะ)

2. รูปภาพ

 รูปภาพถือว่าสำคัญที่สุดในงานนำเสนอ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับสคริปต์โดยตรง ดังนั้นควรหาภาพที่มีในบทบรรยายให้มากที่สุด เท่าที่จะมากได้  ภาพที่ค่อนข้างหายาก กรณีประวัติบุคคล คือ ภาพประวัติสมัยเป็นเด็ก สมัยเรียนหนังสือ  หากในบทมีเนื้อหาส่วนนี้มาก ภาพก็ควรจะมากตามไปด้วย ภาพบางส่วนสามารถถ่ายเพิ่มเติมได้ เช่น ภาพการทำกิจกรรมในโรงเรียน ภาพกำลังสอนหนังสือ ภาพนั่งที่โต๊ะทำงานภาพการยืนพูดคุย ทักทายกับเพื่อนร่วมงาน นักเรียน ถ้าภาพเป็นภาพจากกระดาษอัดภาพ จะต้องสแกนก่อน ซึ่งจะสะดวกสำหรับผู้ที่ตัดต่อ ย่นระยะเวลา และได้งานที่เร็วขึ้น จัดกลุ่มภาพ แยกเป็น Folder เช่น โฟลเดอร์ ประวัติส่วนตัว  โฟลเดอร์ประวัติการศึกษา โฟลเดอร์ประวัติการทำงานโฟลเดอร์การฝึกอบรมต่างๆ เป็นต้น (แยกย่อยตามบทบรรยายได้ยิ่งดี)

 นำเสนอ 10-15 นาที จะต้องมีภาพที่คัดแล้ว และต้องใช้อย่างน้อย  100 – 120 ภาพภาพ 1 ภาพ จะแสดงอยู่ประมาณ 3-5 วินาทีเท่านั้น!

 ควรมี stock ภาพเผื่อสำหรับงานตัดต่อ ให้ผู้ตัดต่อด้วย ยิ่งมากยิ่งดี จะใช้กรณีที่หาภาพที่เหมาะสมไม่ได้ ผู้ตัดต่อจะพิจารณา หาภาพที่เหลือเพิ่มเติมให้ตามความเหมาะสม

3. ข้อความ

 บางครั้งจะมีข้อความแทรกลงบนภาพ หรืองานที่นำเสนอด้วย เช่น ชื่อ สกุล ปี พ.ศ. ชื่อโรงเรียน วุฒิ หรือสถานที่ต่างๆ เป็นต้น

4. ดนตรี – เพลงประกอบ

 หากมีเพลง หรือดนตรีที่ต้องการแทรกเพิ่มเติม ก็เขียนลงในสคริปต์เลยว่าจะแทรกช่วงไหน นานเท่าใด  พร้อมกับบันทึกไฟล์มาด้วย ส่วนดนตรีและเพลงประกอบทั่วไปผู้ตัดต่อมี stock ไว้อยู่แล้ว

5. ผู้บรรยาย  

หากเป็นครูหรือบุคลากรโรงเรียนเดียวกันยิ่งดีครับ  ต้องมีการบันทึกเสียง เพื่อจัดเก็บบทบรรยายเป็นไฟล์ๆ ไป สำหรับการตัดต่อในขั้นตอนต่อไป

 หลักการ

… เมื่อมีการนำเสนอ คนจะคอยดูภาพ หูก็ฟังบทบรรยายไป  ในขณะที่บทว่าอย่างไร ตาคนดูก็คอยดูภาพที่มีตามบท เพราะฉะนั้น ภาพที่เกี่ยวข้องกับบทจึงมีความสำคัญยิ่ง ที่ให้คนดุมีอารมณ์คล้อยตาม ไม่สะดุด   ถ้าหาภาพให้ได้ครบทุกประโยคในบทบรรยายจะดีมาก  หากข้อมูลพร้อมจะทำให้ทำงานสะดวกรวดเร็วขึ้น ไม่รับทำงานกรณี บทยังไม่เรียบร้อย ภาพก็ยังไม่จัดหมวดหมู่ ภาพยังไม่สแกน ภาพไม่เพียงพอ (ภาพมีน้อย บทบรรยายมาก จะเป็นสิ่งที่ยากที่สุดสำหรับนักตัดต่อวีดิโอครับ) เมื่อภาพ – เสียง  พร้อมสามารถเริ่มงานตัดต่อได้  โดยจะใช้เวลาอย่างน้อย  3-4 วัน  และต้องเผื่อด้วย ไม่รับงานที่กระชั้นชิดเกินไป

การเขียนสคริปต์อย่างง่าย

       เขียนแบบไม่ต้องมีความรู้ด้านนิเทศศาสตร์  ก็ใช้กระดาษ A4 แนวตั้ง แบ่งครึ่ง หรือตารางเป็น 2 คอลัมน์ ด้านซ้ายเขียนว่า บทบรรยาย ด้านขวาเขียนว่า ภาพ  …เขียนบทบรรยายลงไปแนวตั้ง ด้านขวาก็ระบุว่าจะใช้ภาพอะไร ที่ตรงกับบทบรรยายนั้นๆ

ตัวอย่าง

บทบรรยาย

ภาพ

…นายสุรศักดิ์  จำดี  ครูชำนาญการพิเศษ ปัจจุบันสอนประจำชั้น ป.5 ที่ โรงเรียนบ้านโนนระวัง สพท.นม.6

ภาพหน้าตรง, ภาพกำลังสอนหนังสือ, ภาพโรงเรียนมุมกว้าง, ภาพป้ายโรงเรียน

เคยได้รับรางวัลครูดีเด่น กลุ่มสาระการงานเทคโนฯ เนื่องในงานวันครู ปี พ.ศ. 2551

 ภาพรับรางวัล, ภาพโล่หรือเกียรติบัตร, ภาพบรรยากาศงานวันครู

นอกจากนี้ยังได้เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่ครูในสังกัด สพท.นม.6 ด้าน ICT หลายครั้ง

ภาพกำลังบรรยาย, ภาพกำลังแนะนำครูใช้คอมพิวเตอร์, ภาพการอบรมคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ ตรงส่วนของภาพไม่ใช่แค่เขียนให้สอดคล้องกับบท แต่ต้องมีภาพจริงๆ ตามนั้นครับ หากระบุชื่อไฟล์ภาพด้วยยิ่งดีครับ เมื่อมอบงานให้ผู้ตัดต่อแล้ว ต้องระบุว่าภาพตามบทนี้อยู่ใน folder ไหนบ้าง (อันที่จริงจะต้องแยกภาพย่อยๆ เป็นโฟลเดอร์ตามบทไว้แล้ว)

ลักษณะงานตัดต่อ

งานตัดต่อเป็นงานละเอียด ต้องสละเวลานั่งหน้าจอคอมฯ เป็นเวลานาน พร้อมทั้งใช้ความคิด จินตนาการ แก้ปัญหาตลอดเวลา หากใครมีครอบครัว ถ้ารับงานลักษณะนี้แล้ว งานจะดูดเวลาจากครอบครัวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  สำหรับกระผมจะทำงานลักษณะนี้เฉพาะช่วงเวลากลางคืน เพราะถือว่าเป็นช่วงที่ว่างที่สุด  ในขณะที่ท่านนอน ตีหนึ่งตีสอง กระผมตื่นมาทำงานแล้วครับ…

ค่าบริการ

         ……แล้วแต่น้ำใจครับ (พิเศษเฉพาะเพื่อนครูในสังกัด สพท.นม.6 เท่านั้น)   🙂

Advertisements

53 thoughts on “หน้าพิเศษ

  1. ทำบ้างเหมือนกันครับ … แต่กระผมไม่ได้ทำเป็นอาชีพนะครับ ส่วนใหญ่ก็ไหว้วาน ให้ช่วยๆกัน สุดแท้แต่กำลังและเวลาจะอำนวยครับ วันธรรมดาเราก็สอนไปครับ ตอนนี้ก็รับประจำชั้นสอนทุกวิชา ตั้งแต่ ป.4-5-6 ครับ 🙂

  2. ว้าว…มีแต่ระดับ Pro Inter มาเม้นท์ให้เลยนะเนี่ย ยินดีรับทำให้นะครับ ว่าแต่ครูเฒ่าเด๋วนี้ไม่รับงานพรีเซนต์แล้วเหรอครับ… เอาเป็นว่าผมจองงานเลี้ยงส่งตอนครูเฒ่าเดินทางไปรับตำแหน่ง ผอ.ด้วยก็แล้วกัน อิอิ (มีแซว) 🙂

  3. “กระผมจะทำงานลักษณะนี้เฉพาะช่วงเวลากลางคืน เพราะถือว่าเป็นช่วงที่ว่างที่สุด ในขณะที่ท่านนอน ตีหนึ่งตีสอง กระผมตื่นมาทำงานแล้วครับ…” โอ้โห!..ยอมรับในความอึดของท่านพี่ครับ … ตีหนึ่งตีสอง กระผมก็ตื่นนอนมาทำงานเหมือนกันครับ โดยเฉพาะตี 4 แต่เป็นงานอื่นอ่ะ อิอิ 🙂

  4. ครูต่ายนะครับ งานส่งรองก็รับทำนะครับ ตอนนี้ภาค ก. ท่านก็ผ่านแล้ว เหลือภาค ง. ถ้าท่านมั่นใจว่าผ่านชัวรร์ ก็เตรียมบท เตรียมภาพไว้รอเลยครับ …พร้อมๆกับเตรียมขายที่ หรือไม่ก็กู้สหกรณ์ฯ เอาไว้ทำไมหว่า ..อ้อ เอาไว้เป็นค่าทำวีดิทัศน์นี่แหละ ฮ่าๆ 😀 เอ…แล้วตี 4 เนี่ยท่านตื่นมาทำไมน่ะ ??? >..<

  5. พี่เป็นครูในสพท.นม.3 สอนอยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กที่ครูคนเดียวสอนหลายชั้นเหมือนกัน แต่ก็ต้องสู้เพื่อเด็ก พี่ชื่นชมความรู้และความเป็นคนที่มีจิตอาสาของน้องมากจึงเข้ามาทำความรู้จัก ได้ความรู้เรื่องการนำเสนอผลงานซึ่งดีมาก พี่ได้บันทึกไว้แล้วขออขอบคุณมากๆๆ ขณะนี้พี่กำลังทำรายงานประวัติและผลงานของผู้บริหารมืออาชีพ ผอ.วิมาน วรรณคำ น้องมีข้อมูลเดิมของท่านไหมค๊ะ อ่านเว็บน้องพบว่าเคยทำประวัติของท่าน ถ้าไม่รบกวนเกินไปส่งให้พี่ทางอีเมลล์ได้ไหมค๊ะ พี่กำลังเรียนโทวิชาความเป็นนักบริหารมืออาชีพอยู่จ๊ะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s